DrayTek Smart VPN Client

DrayTek Smart VPN Client

ฟรี
DrayTek Smart VPN Client เป็นเครื่องมือสำหรับอาหาร\n สำหรับ VPN การเชื่อมต่อกับ Vigor router
คะแนนผู้ใช้
4.1  (11 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.8
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
DrayTek Smart VPN Client เป็นเครื่องมือสำหรับอาหาร\n สำหรับ VPN การเชื่อมต่อกับ Vigor router น มัน integrates ที่เชื่อมต่อขึ้นเครือข่ายและ simplifies ตามขั้นตอนที่ต้องการตั้งค่าต่อไปขึ้นเครือข่ายและ IPSec ล้องวงข้อกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง L2TP มา IPSec น โปรแกรมมีเรียบง่ายและง่ายที่จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

We are in CryptoPicture!